ประกาศ เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ.2563

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบคำขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://thaismefund.com