สอจ.ชบ. "จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา"

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ วัดจรูญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมประกอบด้วยการถวายเทียนเข้าพรรษาและถวายสังฆทาน