โครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประสานงานจัดทำโครงการ "การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม" (กิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่าย)

โดยได้นำเครือข่ายชลบุรี และเครือข่ายปราจีนบุรี จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557