ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี