นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และหลุมฝังกลบกากของเสีย ของบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS) ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

โดยมี นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายชัยอนันต์ อรุณฤกษ์ดีกุล รักษาราชการแทน ผอ.สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นางจินดา เตชะนรินทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานตะวันออก จังหวัดชลบุรี และนายอานันท์ ฟักสังข์ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ