วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2560 11:43

ราคากลาง การเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 รวม 5 ปี