วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 08:50

ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562