วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 11:02

TOR : โครงการจ้างเหมางานวิเคราะห์ค่าโลหะในกากอุตสาหกรรมด้วยเครื่อง EDXRF และค่าปรอทในตัวอย่างน้ำ ด้วยเครื่อง Hydra IIAA และปรอทในกากอุตสาหกรรมด้วยเครื่อง DMA-80 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562