วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 15:36

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง