วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562 08:38

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2