วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563 16:39

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก (รถกระบะ) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)