วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563 16:57

ราคากลาง เช่ารถบรรทุก (รถกระบะ) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน