วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 10:32

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)