วันพุธ, 01 เมษายน 2563 09:24

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี