วันศุกร์, 10 เมษายน 2563 16:00

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ