วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 16:00

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี