วันจันทร์, 27 เมษายน 2563 09:31

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล