วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2563 09:35

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำหรับการสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ระดับจังหวัด (Mini ITC)