วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 11:15

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำหรับการสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ระดับจังหวัด (Mini ITC)