วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563 15:27

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำหรับการสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ระดับจังหวัด (Mini ITC)