วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 12:38

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง