วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563 15:55

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง