ดาวน์โหลประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

เรื่องยกเว้นการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

https://i.industry.go.th/

เมื่อได้รับใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน แต่เกินระยะเวลา สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินฉบับใหม่ได้ตามขั้นตอนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/be28c20e9e059d0c26527b9ae6e6ef5a_S.jpg
การประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2563
25 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/260a377b1372a350aef964c131bb04de_S.jpg
สัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการ
25 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/ab4913ed97bc71f0e71f6f2035e8d38e_S.jpg
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev