ดาวน์โหลประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

เรื่องยกเว้นการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

https://i.industry.go.th/

เมื่อได้รับใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน แต่เกินระยะเวลา สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินฉบับใหม่ได้ตามขั้นตอนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ad261b882214417473005526440b98c7_S.jpg
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มที่ 3) พร้อมด้วยนางจริยา ศิวายพราหมณ์ ...
03 ก.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ
03 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/93660fb9b34300129924ce8c7f53a964_S.jpg
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ...
01 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev