ดาวน์โหลประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

เรื่องยกเว้นการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

https://i.industry.go.th/

เมื่อได้รับใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน แต่เกินระยะเวลา สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินฉบับใหม่ได้ตามขั้นตอนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b51fca25426cc54f5f772b2f67bf59e2_S.jpg
วันที่ 8 กันยายน 2563 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวจงคิด ชัยสังข์ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวฐิติพร พ่วงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ...
08 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/ad6eec41bb6862be2563625a49377c37_S.jpg
วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวจงคิด ชัยสังข์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ...
08 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/9086724609ab8203da2a18d38466d8c9_S.jpg
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้า ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ...
03 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev