ช่องทางการติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ช่องทางการติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) 088-758-2624

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรจะเริ่มส่งใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ให้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจากได้รับใบแจ้งฯ สามารถนำไปชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ที่ทำการทุกสาขาทั่วประเทศ 2. ตู้ ATM 3. แอพพลิเคชั่น Next **ชำระได้ทันทีไม่ต้องรอเดือนพฤศจิกายน*** เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถติดตามสถานะการชำระเงินได้ตาม QR Code ที่ปรากฎในใบแจ้ง (สถานะจะอัพเดทวันถัดไปหลังจากชำระเงิน)

ประกาศหลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ โปรดสแกนคิวอาร์โค๊ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/60b78437e357b75b7e3ec77de9c0a8f4_S.jpg
การยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
17 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/7427ad43300be5881b918f272e1b6d43_S.jpg
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ไม่มีนโยบายเรียกรับค่าใช้จ่ายจากประชาชน
14 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/8ad5f949260df3e8a57eb933b1fdd7bb_S.jpg
งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563
11 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev