https://i.industry.go.th/

เมื่อได้รับใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน แต่เกินระยะเวลา สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินฉบับใหม่ได้ตามขั้นตอนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9cc2bdfb5e2914deff20fd81c1ee3e4c_S.jpg
เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง“ ในการติดตาม ผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร
21 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/e127b0a44fbeaa8b2b5191a727624976_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
21 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/150a45b1ac92c991f76b0828371e402d_S.jpg
เข้าร่วมตรวจสอบ ชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายและขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามคำสั่งประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดชุมพร ณ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
21 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev