folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลร้องเรียน

By 45 download

Download (pdf, 434 KB)

คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลร้องเรียน.PDF

pdf คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

By 53 download

Download (pdf, 477 KB)

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน.PDF

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม

By 43 download

Download (pdf, 5.84 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ อก.pdf

pdf คู่มือระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Dee)

By 50 download

Download (pdf, 7.84 MB)

คู่มือระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส1 2

By 60 download

Download (pdf, 432 KB)

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส1-2.pdf

pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการประกอบการอุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน

By 35 download

Download (pdf, 337 KB)

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการประกอบการอุตสาหกรรมไตรมาส รอบ 6 เดือน.pdf

pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการประกอบการอุตสาหกรรมไตรมาส1 2

By 53 download

Download (pdf, 337 KB)

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการประกอบการอุตสาหกรรมไตรมาส1-2.pdf

pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนไตรมาส 3

By 30 download

Download (pdf, 1.25 MB)

รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องเรียนไตรมาส 3.PDF

pdf แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

By 40 download

Download (pdf, 87 KB)

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร.pdf