วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562 08:43

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมมนาเครือข่ายและเพิ่มทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยั่งยืน​ ประจำปี​ พ.ศ.​ 2562​

         วันที่​ 7​ -​ 9 พ.ค. 62 นายสกล กาญจนรังษี อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์​ วงษ์จีน นัก​วิเคราะห์​นโยบายและแผน เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมมนาเครือข่ายและเพิ่มทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยั่งยืน​ ประจำปี​ พ.ศ.​ 2562​ ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี​ จังหวัดชลบุรี​ และจังหวัดใกล้เคียง