วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562 08:46

โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV)

         วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสกล กาญจนรังษี อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มทักษะการทำผ้ามัดย้อม" ภายใต้ โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) ณ ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร