วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562 14:29

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และความไม่พึงพอใจจากการรับบริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ตาม QR Code

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความพูกพัน และความไม่พึงพอใจต่อการรับบริการจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562
 
https://docs.google.com/forms/d/1IYlBX03F-1fFXKXgkcMG_61rgl91f0iGn-fJPu2D7I4/viewform?edit_requested=true