วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:37

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร/วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร เวลา 07.00 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร