วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 16:36

สัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการ

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสาวเจริญขวัญ แก้วทองราช หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายเทวัญ ชูบัวทอง วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการ ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 3 ชั้น 1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี