วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 08:57

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงผลการติดตามและประเมินผล และนำเสนอผลสำรวจ (Success case) ของผู้รับบริการกองทุนพัฒนาเอ