วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 09:21

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร