วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 13:28

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 63 นายคณิต กานสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมาย นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และผู้พักอาศัยบริเวณบ้านพัก ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ บริเวณบ้านพักสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรและถนนในศูนย์ราชก