วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 13:41

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หมอบหมายให้ นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการของทีมที่ปรึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาแบบเฉพาะราย