วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 16:22

กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (กลุ่มที่ 2) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดถ้ำโพงพาง ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร