วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563 15:27

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานีรถไฟปะทิว ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร