ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบถังดักไขมันแก่ผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามโครงการจิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน

09-08-2562

 วันนี้ (9 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบถังดักไขมันแก่ผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 2,500 ชุด ให้แก่นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และผู้นำชุมชนจากเขตดุสิต เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง จำนวนหน่วยงานละ 500 ชุด ตามโครงการจิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ  67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนในชุมชนคลองเปรมประชากร ร่วมงาน  ณ บริเวณห้องโถง อาคารนารายณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะนำทีมผู้บริหาร ก.อุตฯ ถก ส.อ.ท.หาแนวทางช่วยภาคอุตสาหกรรมไทย

09-08-2562

วันนี้ (9 ส.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบและหารือกับผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี และผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการรับมือปัญหาสงครามการค้า พร้อมกำหนดความร่วมมือขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน  ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

อ่านต่อ...


“สุริยะ” ให้ความเชื่อมั่นชาวไร่อ้อยทุกปัญหามีทางออก ยืนยันรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยดีขึ้น

08-08-2562

กระทรวงอุตสาหกรรม 7 ส.ค. 62 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ดูแลในเรื่องของราคาอ้อยอย่างใกล้ชิด  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะสมาคมชาวไร่อ้อย จาก 36 สมาคม 4 องค์กร ประกอบด้วย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมกับขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือใน 4 เรื่องหลัก คือ 1. สถานการณ์อ้อยในฤดูกาลผลิต ปี 62/63   ที่คาดว่าจะตกต่ำ 2. การขอผ่อนปรนแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย 3. ข้อกังวลในการปฏิบัติตามมาตรการอ้อยไฟไหม้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  4. การขอสนับสนุนสินเชื่อจากภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ติดตามสถานการฺณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศมากน้อยเพียงใด พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือดูแลปัญหาราคาอ้อยที่ต่ำกว่าต้นทุนผลิต สำหรับประเด็นการขอผ่อนปรนแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย มอบหมายให้ สอน. ประสานกับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ส่วนกรณีปัญหาอ้อยไฟไหม้ ขอให้เกษตรกรร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาในการดำเนินการให้นำมาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ด้านการขอสนับสนุนสินเชื่อจากภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรนั้น ขอให้เร่งรัดการปล่อยสินเชื่อตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรโดยเร็ว และได้มอบหมายให้ สอน. หารือกับ ธกส. ให้ทำความเข้าใจกับ ธกส. ในทุกพื้นที่แล้ว  “ผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออก หากพวกเราร่วมมือกัน” นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวปิดท้าย    -------------------------------------- 7 ส.ค. 62

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

08-08-2562

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 62 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และมอบนโยบายเร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม และมีนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ นิสากร ร่วมเสวนา “มุมมอง ความท้าทายในการเอาชนะการทุจริตให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม” ในงานสัมมนานโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

08-08-2562

นนทบุรี : เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะตัวแทนภาครัฐ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “มุมมอง ความท้าทายในการเอาชนะการทุจริตให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม” ในงานสัมมนานโยบายทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 140 คน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี    โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้แทนจากทุกภาคส่วนต่างๆ อาทิ นายกิตติเดช ฉันทังกูล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้แทนภาคเอกชน นายเชาว์ พันธ์รุ่งกิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ นายสาธิต พลกูล ผู้จัดโครงการปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน   ทั้งนี้ การเสวนาได้กล่าวถึงมุมมองสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ ความท้าทายของประเทศไทยในการเอาชนะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการ แนวทางการดำเนินการเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI)  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดงาน SEZ ครั้งที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

07-08-2562

  สร้างการรับรู้ –กระตุ้นการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้เป็นประตูแห่งโอกาสเชื่อมโยงไทย-กัมพูชา    จังหวัดสระแก้ว  :  7 สิงหาคม 2562 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Special Economic Zone Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 3  ณ โรงแรมอินโดจีน ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดสระแก้วกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมโครงการให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชนในพื้นที่ และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาไปพร้อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปพร้อมๆกัน    นายอุดมเขต ราฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดงานเสวนา “Special Economic Zone Talk หรือ SEZ Talk ครั้งที่ 3” ภายใต้หัวข้อ “อนาคตจังหวัดสระแก้ว กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” โดยจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสระแก้วให้แข็งแกร่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูงอย่างแท้จริง โดยมีนายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นกล่าวรายงานถึงภาพรวมการดำเนินงานของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเป้าหมายในการจัดงานเสวนา   นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน” โดยนายเติมทรัพย์ เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงภาพรวมของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมต่างๆ จากทางภาครัฐ รวมไปถึงความคืบหน้าโครงการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคตทั้งในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดสระแก้ว   จากนั้นเป็นการเสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว: Gate to the Future” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว นายสุเทพ ตั้งเทียนทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว นายเกษมสันต์ ศรีโสภา ประธาน Biz Club สระแก้ว นายเติมทรัพย์ เตละกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ โดยการเสวนาได้สะท้อนแนวคิด แลกเปลี่ยนมุมมองจากทางภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งข้อดี ข้อด้อย ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขพัฒนา ซึ่งต้องการให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนในหลายด้าน รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับตลาดในประเทศกัมพูชาทั้งสินค้าและการท่องเที่ยว และให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ SME ชาวไทยในพื้นที่ สร้างโอกาสในการพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วก้าวไปสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเต็มศักยภาพ  

อ่านต่อ...


สมอ. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรักสุขภาพ

07-08-2562

สมอ. เร่งกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาหารเพื่อสุขภาพ 17 มาตรฐาน ตอบสนองกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าชุมชนและสร้างโอกาสผู้ผลิตชุมชนให้ขายสินค้าได้มากขึ้น     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการ พิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขึ้นใหม่ 30 มาตรฐาน แบ่งเป็นประเภทอาหาร 17 มาตรฐาน ได้แก่ ผงโรยข้าวจากผัก ผงโรยข้าวจากสาหร่าย ผงโรยข้าวจากจมูกข้าว ผงโรยข้าวจากโปรตีนเกษตร ผงโรยข้าวจาก แมงสะดิ้ง แป้งข้าว ข้าวกรอบปรุงรส ธัญชาติรวมแห้ง ธัญชาติอบกรอบ แผ่นข้าวโพดอบกรอบปรุงรส ซุปเห็ดกึ่งสำเร็จรูป ซุปข้าวโพดกึ่งสำเร็จรูป ซุปถั่วแดงกึ่งสำเร็จรูป ซุปลูกเดือยกึ่งสำเร็จรูป ซุปฟักทองกึ่งสำเร็จรูป ซุปงาดำกึ่งสำเร็จรูป และน้ำผึ้งผง และประเภทเครื่องดื่ม 13 มาตรฐาน ได้แก่ น้ำนมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำนมเมล็ด อัลมอนด์ น้ำลูกหยีเข้มข้น ใบหญ้าหวานแห้งชงดื่ม ดอกอัญชันแห้งชงดื่ม ดอกกุหลาบแห้งชงดื่ม ปลีกล้วยแห้ง ชงดื่ม กล้วยผงชงดื่ม สับปะรดผงชงดื่ม มันผงชงดื่ม ธัญชาติผงชงดื่ม น้ำนมข้าวโพดผงสำเร็จรูป น้ำนมมะพร้าวผงสำเร็จรูป โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐาน ทั้ง 30 มาตรฐาน และให้ สมอ. ดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานต่อไปได้    นอกจากนี้ ได้ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานเดิมอีก 32 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น ประเภทอาหาร 15 มาตรฐาน ได้แก่ ผลิตข้าวแตน ข้าวตัง ข้าวตังดิบ ข้าวตอกปรุงรส ข้าวพอง ข้าวคั่ว ข้าวเม่า ข้าวแคบ แผ่นยอ จมูกข้าวอบ ข้าวโพดคั่ว ข้าวโพดทอด  โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป แป้งสาลี และ ผัก ผลไม้และธัญชาติอัดแท่ง และประเภทเครื่องดื่ม 17 มาตรฐาน ได้แก่ น้ำนมเมล็ดแปะก๊วย ดอกบัวแห้งชงดื่ม เจียวกู้หลานแห้งชงดื่ม ใบเตยแห้งชงดื่ม ใบย่านางแห้งชงดื่ม รากชะเอมแห้งชงดื่ม ดอกมะลิแห้งชงดื่ม ข้าวชงดื่ม ต้นอ่อนข้าวสาลีแห้งชงดื่ม ข้าวผงชงดื่ม กระชายผงสำเร็จรูป ลำไยผงสำเร็จรูป จับเลี้ยงผงสำเร็จรูป สาหร่ายสไปรูไลนาผงสำเร็จรูป รากชะเอมผงสำเร็จรูป มะขามผงสำเร็จรูป เจียวกู้หลานผงสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตชุมชน เพื่อการรับรองคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศมาตรฐาน มผช. แล้ว จำนวน 1,517 มาตรฐาน โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 502 มาตรฐาน สมุนไพร 103 มาตรฐาน เครื่องดื่ม 265 มาตรฐาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย 109 มาตรฐาน และของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก 538 มาตรฐาน ซึ่งมีผู้ผลิตชุมชนได้รับการรับรองให้แสดงเครื่องหมาย มผช. แล้ว จำนวน 81,118 ราย (ข้อมูลสะสม) โดยในปี 2562 (ต.ค. 61- ก.ค. 62) มีผู้ผลิตได้รับการรับรอง จำนวน 4,070 ผลิตภัณฑ์/ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมในการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ทั้งนี้ สมอ. จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 : 2012 conformity assessment-Requirements for bodies certifying products, processes and services เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง มผช.   5 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ...


รองปลัดนิสากรฯ ลงพื้นที่ชุมชน CIV บ้านวังนาใน จ.สตูล เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำเเนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชน

05-08-2562

  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังนาใน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำเเนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพแก่ชุมชน โดยมีนางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตู​ล ให้การต้อนรับ   ชุมชนบ้านวังนาใน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการช่วยสร้างความความเข้มเเข็งให้คนและชุมชน ใช้อัตลักษณ์ ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ภูมิปัญญา ผสมผสานต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคเเละนักท่องเที่ยว พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยชุมชนเเห่งนี้ได้นำวัตถุดิบผสมผสานกับองค์ความรู้ต่อยอดรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมที่ใช้สีธรรมชาติ อาทิ เปลือกผลมังคุด หรือใบ เป็นสีย้อม เสื้อ กระเป๋า ผ้าพันคอ เป็นต้น โดยผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านวังนาใน สามารถทดลองปฏิบัติวิธีการทำผ้ามัดย้อมและสร้างสรรค์ผลงานสินค้าที่มีหนึ่งเดียวด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของชุมชนเเห่งนี้  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด

03-08-2562

เมื่อวานนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางวัฒนพรรณ ชัยสิทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้น เวลา 11.00น. ผตร.อก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานเอเชีย โมดิไฟล์ สตาร์ช จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 9 โรงงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผลิตแป้งมันสัมปะหลัง โดยโรงงานนี้นอกจากผลิตแป้งมันสัมปะหลังปกติแล้ว (native starch) ยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตแป้งดัดแปร (modified starch) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆของลูกค้าได้อีกด้วย  และในเวลา 14.00 น. ผตร. อก. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village:CIV) บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอัตลักษณ์ของหมู่บ้านนี้คือการผลิตผ้าไหมแพรวา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เตรียมรับมือผลกระทบจากเหตุระเบิด แจ้งเตือนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานเคมีภัณฑ์ พร้อมเข้มการนำเข้าวัตถุอันตราย 

02-08-2562

2 ส.ค. 62- จากกรณีเกิดเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมแผนรับมือผลกระทบจากเหตุระเบิดกลางกรุงเมื่อวานและวันนี้ โดยได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ประสานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานและโดยรอบโรงงาน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานที่หากเกิดเหตุแล้วจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานเคมีภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มความเข้มงวดและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นำเข้าวัตถุอันตรายที่สามารถนำไปทำเป็นวัตถุระเบิดได้ และให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตรวจสอบและควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในเหมืองแร่ โดยให้มีการใช้วัตถุระเบิดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น และให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในส่วนของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมติดตามผล แต่คาดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบมากนัก หากไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ วัตถุต้องสงสัย หรือกระบวนการสร้างสถานการณ์  ให้รีบติดต่อผ่านสายด่วนความมั่นคง 1374 หรือหน่วยงานราชการในพื้นที่   ---------------------------------------- 2 สิงหาคม 2562  

อ่านต่อ...


Page 4 of 281