ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

พิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2”

24-12-2562

วันนี้ 24 ธันวาคม 2562 นางวรวรรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2” โดยนางลมัย ทองเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม 60 คน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย มอบรางวัล ASHRAE - UN Environment 2019 ให้กับทีมวิศกรชาวไทย

24-12-2562

วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบรางวัล "ASHRAE - UN Environment 2019 Lower GWP Refrigeration and Air-Conditioning Innovation Award" ให้กับโครงการ Crocodile โดยมีทีมวิศกร ประกอบด้วย นายวรท ล้ำเลิศพงศ์พนา นายวัลลภ ล้ำเลิศพงศ์พนา นายจิตรกร สุขเจริญ และนายกิตติธัช ชำนาญวาด เข้ารับมอบ ณ ห้องชุนหะวัน ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

24-12-2562

  วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 31-13/2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของกองทุนสินเชื่อเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เสริมสภาพคล่องแก่เอสเอ็มอี “SME โตไว ไทยยั่งยืน” โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการ นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ลอน.รก.รปอ. ตรวจติดตามความเรียบร้อยเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดงานพร้อมการดำเนินการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน "มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน"

24-12-2562

วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง ตรวจติดตามความเรียบร้อยเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน "มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน" ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้รวบรวมสินค้า เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชน ณ บริเวณรอบกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯภานุวัฒน์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สอจ.สงขลา กับ 62 โรงงาน ในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา พร้อมมอบทุ่นกักขยะลอยน้ำ

23-12-2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการจิตอาสา รักษ์แม่น้ำ"ระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จำนวน 62 โรงงาน เพื่อลดมลภาวะจากการประกอบกิจการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุระ เพชรพิรุณ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   จากนั้น เวลา13.00 น. รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบทุ่นกักขยะลอยน้ำ SCG-MDCR Litter Trap ให้แก่เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้บริหารเอสซีจี ร่วมส่งมอบด้วย ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ แถลงข่าวงาน "OUTLET ของขวัญเพื่อประชาชน" พร้อมยกทัพสินค้าราคาโรงงาน จัดหนักจัดเต็ม

20-12-2562

  วันนี้ (20 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 13.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ และผู้บริหารระดับสูงโดย แถลงข่าวงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น2 กระทรวงอุตสาหกรรม      โดยภายในงานมีสินค้ามากมายที่เข้าร่วมออกบูธในครั้งนี้ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สินค้าOTOP และอีกมากมาย โดยงานนี้จะจัด ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและหน่วยงานในสังกัด อก.

20-12-2562

วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุระ เพชรพิรุณ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย รับฟังปัญหา อุปสรรคและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เข้าร่วมงาน "KEMREX 10th Year And Beyond"

20-12-2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนภาครัฐร่วมงาน "KEMREX 10th Year And Beyond" ฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด โดยมีนายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล อดีตนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ณ The Banquet Hall at Nathong สวนอาหารนาทอง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ   บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายฐานรากเข็มเหล็กนวัตกรรมใหม่ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้มากกว่าเสาเข็มแบบเดิม ติดตั้งง่าย สะดวก สะอาด รวดเร็ว เงียบ ไม่มีแรงสั่นสะเทือน ซึ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้นำเทคโนโลยีเข็มเหล็กมาสร้างอาคารต้นกล้า แกลลอรี่ (Co-Working Space) ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 3 เดือนในการก่อสร้างอีกด้วย  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562

20-12-2562

วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดฯกอบชัย เปิดงานมอบของขวัญเพื่อเอสเอ็มอีไทย “The Best SMEs Gift Fest” พารับทรัพย์ปีใหม่ ยื่นกู้สินเชื่อดอกถูก กระตุ้น ศก.คึกคัก

20-12-2562

  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดงานมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเอสเอ็มอีไทย งาน “The Best SMEs Gift Fest” ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ SME D Bank เผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม SME D Bank และศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ประสานความร่วมมือมอบของขวัญเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อสินค้าดีราคาพิเศษจากสุดยอดเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้คึกคักในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจัดมหกรรมขายสินค้ายิ่งใหญ่ “The Best SMEs Gift Fest” ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563    ภายในงานมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าของ ธพว. และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข Biz Club Thailand สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร นารายณ์ภัณฑ์ ไปรษณีย์ไทย และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) เป็นต้น มาออกร้านจำหน่ายสินค้า กว่า 700 ราย โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากศูนย์สรรพสินค้าซีคอนฯ ผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการขยายช่องทางตลาด เพิ่มรายได้ ขายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรง   สำหรับความพิเศษของการจัดงานครั้งนี้ จะเนรมิตให้ทั้งศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าดีราคาพิเศษจากสุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไทย ช่วยให้ประชาชนได้จับจ่ายสินค้าดีราคาพิเศษ เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เกิดความคึกคักได้อีกทางหนึ่ง    พบกับสินค้าของดี ของดังทั่วไทย จัดเป็นกระเช้าของขวัญให้เลือกซื้อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ครบวงจรที่สุด! อาทิ จิวเวลรี่ เครื่องประดับ งานมัดย้อมจากสีธรรมชาติ หมอนยางพารา ของตกแต่งบ้าน โมเดลของจิ๋ว เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องหนัง งานหัตถศิลป์ไทย หัวโขน พิมพ์เขียนลายไทย เวชสำอาง เครื่องสำอาง สบู่ สมุนไพร กรอบรูปไม้สัก ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ข้าวสารนานาพันธุ์ ฯลฯ   นอกจากนี้ในงาน SME D Bank จัดโซนให้บริการแนะนำสินเชื่อดอกเบี้ยถูกแก่ผู้สนใจ เช่น “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” ผ่อนนาน 7 ปี บุคคลธรรมดา ใน 3 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 0.417% ต่อเดือน “นิติบุคคล” คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก เพียง 0.25% ต่อเดือน และ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1%ต่อปี ตลอดอายุสัญญา เป็นต้น    และยังมีบริการปรึกษาแนะนำพัฒนาธุรกิจในด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาดทั้งออนไลน์และ ออฟไลน์ จากหน่วยงานร่วมต่างๆ เช่น Lazada แนะนำการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และไปรษณีย์ไทย แนะนำขยายตลาดผ่านแพลตฟอร์ม ThailandPostmart.com เป็นต้น  

อ่านต่อ...


Page 4 of 306