ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

วันสงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ

13-04-2563

วันสงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ “เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความห่วงใยจากใจกระทรวงอุตสาหกรรม” นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


วันสงกรานต์ปีนี้  อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ

12-04-2563

สรงน้ำพระที่บ้าน ต้าน COVID-19 รดน้ำขอพร Online  “เพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความห่วงใย  จากใจกระทรวงอุตสาหกรรม”  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


ก.อุตสาหกรรมฯ ตรวจรับหน้ากากผ้าล็อตแรก พร้อมส่งถึงมือประชาชน กลางเดือนเมษายนนี้

10-04-2563

วันที่ 9 เมษายน นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) แก่ประชาชน นำคณะกรรมการตรวจรับฯลงพื้นที่ ณ จุดส่งสินค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อตรวจสอบหน้ากากผ้าล็อตแรกจากผู้ผลิต โดยคณะกรรมการฯ ได้ทำการนับจำนวน พร้อมตรวจสอบรูปแบบ มาตรฐานผ้าและการตัดเย็บ พร้อมส่งตัวอย่างหน้ากากผ้าให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตรวจสอบคุณภาพก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า หน้ากากผ้าที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะดำเนินการทะยอยจัดส่งหน้ากากผ้าให้กับประชาชนประมาณกลางเดือนเมษายน 2563

อ่านต่อ...


"CIO อก. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล"

10-04-2563

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม (Chief Information Officer : CIO) และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานระดับกรมต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ร่วมประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในโอกาสที่ สพร. เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 2563 - 2565 โดยมีนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดิจิทัลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย โดย อก. จะนำร่างแผนดังกล่าวมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


JETRO Bangkok รายงานสรุปผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย

10-04-2563

วันนี้ (10 เมษายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr.TAKETANI Atsushi) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) และคณะผู้บริหารของหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce,Bangkok) เข้าพบ เพื่อรายงานสรุปผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ 2563 รวมถึงหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเทศไทย โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 42,000 ชิ้นให้ ศอญ.จอส.พระราชทาน

10-04-2563

วันนี้ (10 เมษายน 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า (ใช้ซ้ำได้) จำนวน 42,000 ชิ้น ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ผู้รับมอบคือ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมด้วย ณ โถงอาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ    ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยชนิดผ้าดังกล่าวควบคุมการผลิตและผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครภายในเดือนเมษายน 2563 ต่อไป

อ่านต่อ...


รปอ.วรวรรณ ประชุมความคืบหน้าโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย

09-04-2563

 วันนี้ (9 เม.ย. 63) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ โดยมี นายเดชา จาตุธนานันท์ นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


สมอ. เตรียมบังคับให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนเป็นสินค้าควบคุม หลัง ครม. เห็นชอบ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

08-04-2563

สมอ. เตรียมบังคับให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนเป็นสินค้าควบคุม หลัง ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา คาดบังคับใช้ได้ในเดือนกันยายน 2563 นี้  ซึ่งจะมีผลให้ภาชนะเมลามีนทุกใบต้องได้มาตรฐาน             นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนเป็นสินค้าควบคุมตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. เสนอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีการนำเข้าภาชนะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาชนะเมลามีนจากต่างประเทศ ซึ่งหากมีการนำไปใช้ใส่อาหารอาจมีการปนเปื้อนของสารฟอร์แมลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ปะปนออกมาในอาหารได้ โดยเฉพาะเมื่อนำไปใส่อาหารที่มีความร้อนสูง มีไขมัน และอาหารที่มีความเป็นกรด เช่น ต้มยำ แกงส้ม เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรฐานภาชนะเมลามีนฉบับนี้ คาดว่าจะประกาศบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งจะทำให้ภาชนะเมลามีนทุกใบต้องได้มาตรฐาน มอก. และต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าทุกใบด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ได้กำชับให้ สมอ. เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม. อย่างเร่งด่วนเพราะถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนมาเป็นอันดับแรก   ปัจจุบัน สมอ. มีมาตรฐานภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนแล้วจำนวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน มอก.524-2539 และมาตรฐานภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอแมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก. 2921 – 2562 มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานตาม มอก.524-2539 ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป จำนวน 4 ราย ซึ่งหากมาตรฐานใหม่ที่เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการที่ทำ และนำเข้าสินค้าดังกล่าวทุกรายจะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้จำหน่ายหากท่านขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในขณะที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยฉบับใหม่นี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ ก็ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ได้มาตรฐานที่มีเครื่องหมาย มอก. แบบทั่วไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ส่วนภาชนะที่ไม่ได้แสดงเครื่องหมาย มอก. ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เนื่องจากของที่มี มอก. และไม่มี มอก. มีลักษณะคล้ายกัน การพิสูจน์ต้องส่งห้องแล็ปทดสอบ ในเบื้องต้นขอแนะนำว่า หากนำภาชนะที่มีอยู่มาใช้ แล้วนำไปใส่อาหารร้อนหรืออาหารที่มีความเป็นกรด แล้วพบว่ามีความผิดปกติ เช่น ภาชนะเสียความมันเงา ผิวสาก บวม หรือขรุขระ หรือสีภาชนะซีดลง ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายปะปนออกมาสู่อาหารได้ แนะนำว่าอย่าใช้ภาชนะดังกล่าว”  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการผลิตหน้ากากผ้าฯ พร้อมควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานฯ

07-04-2563

  วันที่ 3 เมษายน 2563 นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการผลิตหน้ากากผ้า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) แก่ประชาชน ได้นำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตหน้ากากผ้าของ บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตหน้ากากผ้าที่มีคุณลักษณะผ้าและหน้ากากผ้าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานสามารถผลิตหน้ากากผ้าได้ตามมาตรฐาน    กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดสรรงบรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพิ่มเติมอีก 2 ล้านบาท รวมเป็น 67 ล้านบาท เพื่อผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้คัดเลือกบริษัท/โรงงาน จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอพพาเรล จำกัด บริษัท แปซิฟิก การทอ จำกัด บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด และ บริษัท เกียรติสวัสดิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะผ้าและหน้ากากผ้าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมโรงงานฯ คณะกรรมการตรวจรับฯ มีความมั่นใจว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสามารถแจกจ่ายหน้ากากผ้าล๊อตแรกให้กับประชาชนได้ภายในกลางเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอน  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดเพื่อประชาชนให้ ศอญ.จอส.พระราชทาน

03-04-2563

วันนี้ (3 เมษายน 2563) เวลา 09.00-10.30 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า 6 โครงการของกระทรวงฯ ภายใต้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอ.จอส.พระราชทาน) พร้อมทั้งมอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่ จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ ศอ.จอส.พระราชทาน นำไปใช้ช่วยเหลือแก้วิกฤติภัยแล้ง โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการ สมอ. และ รศ.ดร.สุชาติ  เหลืองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศอญ.จอส. เขตพระราชฐาน (เขาดินวนา)  

อ่านต่อ...


Page 6 of 323