วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 11:45

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562