วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 14:03

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562