วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563 14:28

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะในส่วนที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม