วันอังคาร, 27 กันยายน 2559 14:12

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน