วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 09:21

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร