วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564 13:08

สนับสนุนน้ำดื่มพร้อม ของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดชุมพรในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร