สถาบันเครือข่าย

 

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์:  038-215033-39, 038-930100

โทรสาร : 038-743433, 038-743464

ลูกค้าสัมพันธ์ : 061-825-1028

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.)

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02 713 5492-9

ศูนย์ทดสอบสิ่งทอ ext 512

ห้องสมุด ext 700

ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ext 400, 711

ที่ปรึกษาสิ่งทอ ext 205, 731

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: www.facebook.com/thaitextile

Website: http://www.thaitextile.org/

 

ที่อยู่ :สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เลขที่ 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ : 0-2617-1727-36

โทรสาร : 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9

 

 

ที่อยู่ : อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 

ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-713-6290-2 ,02-713-6547-50 ,02-7124402-7

โทรสาร : 02-713-6293 , 02-713-6550

อีเมล :

เว็บไซต์ :  

 

ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ :0-2564-4000

โทรสาร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :  

 

ที่อยู่ : 1055/929  อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้น 38 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท์ : 0-2236-5655

โทรสาร : 0-2236-5654   

อีเมล :

เว็บไซต์ :  

 

ที่อยู่ : ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์

1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท์ : (662) 6195500

โทรสาร : (662) 6198100

อีเมล :

 

ที่อยู่ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ :  662-886-8088 ต่อ 3121, 3118

โทรสาร : 662-883-5853

อีเมล :

เว็บไซต์ :