หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็น อสจ." รุ่นที่ 6 ของ อก.

ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การจัดการเอกสารด้วย Google Docs และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

รุ่นที่จัดอบรมวันที่ 25 - 26 เม.ย. 62 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 เม.ย. 62 และรุ่นที่ 3 วันที่ 6 - 7 มิ.ย. 62

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/src/55ba72c39af368b3249db57b75d5b15f.jpg
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 มิ.ย. 2562
กบค. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 ครั้ง ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม ...
modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก
20 มิ.ย. 2562
เรียน สร./หน่วยงานใน สปอ. และ สอจ.ทุกจังหวัด เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก
modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14"
20 มิ.ย. 2562
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14"
  1. หนังสือเวียน
  2. คำสั่ง
  3. ประกาศ
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ดาว์นโหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev