ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/src/be28c20e9e059d0c26527b9ae6e6ef5a.jpg
แบบสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรม (training needs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 ก.ค. 2562
ด้วย กบค. เตรียมดำเนินการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 จึงได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรม (training needs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...
media/k2/items/src/55ba72c39af368b3249db57b75d5b15f.jpg
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 มิ.ย. 2562
กบค. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร จำนวน 3 ครั้ง ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม ...
modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก
20 มิ.ย. 2562
เรียน สร./หน่วยงานใน สปอ. และ สอจ.ทุกจังหวัด เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก
  1. หนังสือเวียน
  2. คำสั่ง
  3. ประกาศ
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ดาว์นโหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev