การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ รร.สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ มีนักทรัพยากรบุคคลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา 35 คน

การสัมมนาออนไลน์หลักสูตร Essential Communication Skills for Online Meeting

กบค.สปอ.ได้จัดสัมมนาออนไลน์หลักสูตร Essential Communication Skills for Online Meeting ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63 มีบุคลากร อก. เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 220 คน

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบ DIFA TES ปี 2020 ของ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประกอบด้วยการสอบ 4 ทักษะ คือ ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการฟัง (Listening) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการพูด (Speaking) เหมาะสำหรับบุคลากรของภาครัฐที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หริอผู้ที่ต้องสมัครรับทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาวิชา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ อาทิ ทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. หรือทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

โครงการ Thai MOOC “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แห่งใหม่ ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC

เรียนผ่านคอร์สใดแล้วสำเนาใบประกาศนียบัตรแจ้ง กบค. เพื่อลงในระบบ DPIS และประวัติ ก.พ.7

คอร์สเรียนออนไลน์สำนักงาน ก.พ.

เรียนผ่านคอร์สใดแล้วสำเนาใบประกาศนียบัตรแจ้ง กบค. เพื่อลงในระบบ DPIS และประวัติ ก.พ.7

หลักสูตรการสร้างความปรองดองและการจัดการความขัดแย้ง

จึดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น

ฝึกอบรมเมื่อวันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอสพีเอส อินเตอร์เทค จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"
31 ก.ค. 2563
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"
media/k2/items/src/4acb0e4e72248a668b8e8e933c5c7082.jpg
ขอความร่วมมือบุคลากร สปอ. และ สร. ตอบแบบสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 ก.ค. 2563
กบค. ขอความร่วมมือบุคลากรสังกัด สปอ. และสำนักงานรัฐมนตรีตอบแบบสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ...
media/k2/items/src/d1bc0c524b496e1e0b04760bbec92a43.jpg
LIVE TALK เชิญมาร่วมรับฟังไอเดียในการรับมือกับ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats ...
01 ก.ค. 2563
อย่าปล่อยให้ใครขโมยข้อมูลเราไปเรียกค่าไถ่ อยากรู้ทันภัยไซเบอร์เฝ้าหน้าจอเลยที่ Facebook DGA Thailand เชิญมาร่วมรับฟังไอเดียในการรับมือ "ภํยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Treats in New ...
  1. หนังสือเวียน
  2. คำสั่ง
  3. ประกาศ
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ดาว์นโหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev