โครงการ Thai MOOC “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แห่งใหม่ ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

หลักสูตรการสร้างความปรองดองและการจัดการความขัดแย้ง

จึดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

โครงการพัฒนานักบริการการเปลี่ยนแปลง (นปร.) รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2563

สำนักงาน ก.พ.ร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริการการเปลี่ยนแปลง (นปร.) รุ่นที่ 14 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ม.ค. 2563
เรียน อสจ. (จำนวน 24 จังหวัดตามรายชื่อแนบ)
media/k2/items/src/c66e9ad0474b35e3aeea29f4de82a401.jpg
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 14
13 ม.ค. 2563
media/k2/items/src/a8fa99fe229aac926fd9b7978b5aab77.jpg
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
13 ม.ค. 2563
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 14 จำนวน 50 ตำแหน่ง ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ...
  1. หนังสือเวียน
  2. คำสั่ง
  3. ประกาศ
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ดาว์นโหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev