หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด" รุ่นที่ 6

การฝึกอบรม หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป้นอุตสาหกรรมจังหวัด" รุ่นที่ 6 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และโดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิด และทีมวิทยากร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน จากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *