ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Read 445 times

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *