แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *